woensdag 30 januari 2019

Installatievergadering politieraad dinsdag 12 februari 2019, om 20.00 uur in de raadzaal van de stad Dilsen-Stokkem, Europalaan 25

Agenda:

o    Kennisname verkiezingsuitslag leden politieraad
o    Vaststellen stemgewicht leden politieraad
o    Reglement van orde politieraad. Goedkeuring.
o    Deontologische code politieraad. Goedkeuring.
o    Berekening van de presentiegelden. Overeenkomst met SSGPI. Goedkeuring.
o    Delegatiebesluit/interne afspraken/toepassing wetgeving overheidsopdrachten/KB houdende algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone/wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus/wetgeving overheidsopdrachten en de uitvoeringsbesluiten - goedkeuring
o    Delegatie door de politieraad aan het politiecollege van de bevoegdheid tot het aanwerven van operationeel en burgerpersoneel
o    Delegatie door de politieraad aan het politiecollege van de bevoegdheid inzake eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie
o    Verslag politieraad 18 december 2018. Goedkeuring.
o    Politiebegroting dienstjaar 2019 politiezone Maasland. Goedkeuring door federaal toezicht. Kennisname.