dinsdag 1 juli 2008

Afwezigheidstoezicht op police-on-web.be

Als je op vakantie gaat of voor een langere periode van thuis weg bent, zijn er tal van eenvoudige maatregelen die je kunt nemen om je woning te beschermen tegen inbraak en zo potentiële dieven af te schrikken (zie brochure “Check-list Vertrek”). Eén van deze maatregelen bestaat erin je afwezigheid te melden bij je lokale politiezone zodat deze regelmatig bij je woning kan voorbijrijden of langsgaan.

Nieuw is dat je die afwezigheid voortaan ook via het internet aan de politie kunt melden waardoor je hiervoor niet meer naar het politiecommissariaat hoeft te gaan. Dit woningtoezicht moet minstens 7 dagen en maximum 6 maanden op voorhand aangevraagd worden. Het afwezigheidstoezicht wordt toegevoegd aan police-on-web, het systeem van elektronische aangifte waar burgers al sinds 2007 via het internet aangifte kunnen doen van vandalisme, graffiti, (brom)fiets- en winkeldiefstallen.