dinsdag 19 februari 2008

2007 : Gunstige cijfers voor woninginbraken en verkeersongevallen

In de politiezone Maasland werden er in het afgelopen jaar 2007 beduidend minder woninginbraken vastgesteld en ook het aantal verkeersongevallen daalden.

Woninginbraken 2007


In de ganse politiezone was er een daling van het aantal woninginbraken met 27 %, voor de wijkzone Maaseik bedroeg die daling zelfs 45 %.
Enkel in de wijkzone Neeroeteren/Opoeteren steeg het aantal woninginbraken. Deze stijging is echter volledig toe te schrijven aan een inbrakengolf in de nacht van 22 op 23 mei 2007 toen in het centrum van Neeroeteren in negen woningen braak werd gepleegd door een, vermoedelijk Roemeense, inbrekersbende.

Voorkomen is beter dan genezen.
Preventieve maatregelen om te voorkomen dat dieven hun slag kunnen slaan blijft hier ook het motto. Al te vaak wordt vastgesteld dat inbrekers al te gemakkelijk in een woning kunnen inbreken door gebrekkige voorzieningen om de woning te beveiligen. Vooral de toegangen, zoals ramen en deuren aan de achterzijde van de woning verdienen extra aandacht.
Zie ok: http://www.politie-maasland.be/inbraak.html

Het aantal verkeersongevallen binnen de politiezone daalde in 2007 met 12% .
Net zoals bij de woninginbraken was de daling het sterkst binnen de wijkzone Maaseik, het aantal verkeersongevallen binnen de wijkzone Neeroeteren/Opoeteren bleef status-quo, binnen de wijkzones Dilsen/Elen/Rotem en Lanklaar/Stkkem was er een lichte daling.
Over een termijn van de laatste vier jaar bekeken noteren we nog betere cijfers als we rekening houden met een daling van 30 % van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel.

Verkeersongevallen:
Specifieke acties op de gevaarlijke verkeersaders.
De piek van verkeersongevallen doet zich binnen onze politiezone vooral voor op
- de N 78 (Rijksweg, Maastrichtersteenweg, Koning Boudewijnlaan, Koningin Fabiolalaan en Venlosesteenweg),
- de N 75 (Boslaan)
- en de N 711 (Europalaan).
Naar aanleiding hiervan werd er door de politie een specifiek actieplan opgesteld en uitgevoerd gedurende de tweede helft van 2007. De daling van het aantal ongevallen tengevolge van de intensieve controles en verkeersacties mag spectaculair genoemd worden zoals uit onderstaande tabellen blijkt. Uiteraard worden de inspanningen volgehouden en zullen ze ook toegepast worden op andere verkeerswegen met een te hoog aantal verkeersongevallen.