dinsdag 27 oktober 2009

Politieraad - PZ Maasland - 5383

...
Op de politieraad van 27.10.2009, 20u00, administratief centrum Maaseik worden onder meer de volgende punten aan de orde gesteld:
Kennisgeving van het ontslag als politieraadslid van de heer Mahjoub Credid ( met dank voor de verleende steun aan de politiezone) en de eedaflegging en installatie van mevrouw Myriam Giebens als nieuw lid van de politieraad (welkom!)
Goedkeuring begrotingswijziging 2009, 2 en 3, waarin een wezenlijke besparing werd opgenomen.
Goedkeuring aankoop van twee bijkomende ademanalysekoffers
Openstellen van vacante betrekkingen binnen het operationeel kader
Kennisname van diverse documenten
Aanwerving van een consulent ICT-dienst en een consulent binnen de dienst boekhouding
Vijf pensioenaanvragen
Benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de lokale politie en toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden

Ook wordt voorzien in een toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland:
Begrotingstechnisch werden niet onbelangrijke besparingen gerealiseerd waardoor bijkomende middelen aangekocht konden worden, waardoor in plaats van een lening op te nemen 211.000 euro met eigen middelen kon worden betaald en waardoor beide steden hun dotatie aan de politiezone kunnen verlagen.
Pensioneringen leggen een hypotheek op de beschikbare capaciteit. Deze en volgende politieraad worden maatregelen genomen om zo vlug mogelijk de minimale personeelsbezetting, verplicht door de KUL-norm, te halen.
De verkeersveiligheid vraagt dringend aandacht. Aangekondigde werken op de rijksweg werden alsnog niet uitgevoerd terwijl onze politiemensen al ge├źngageerd werden in andere en nieuwe projecten. Minder toezicht, meer ongevallen? Opvallend is alleszins de ‘verkeersongevalvrije’ strook tussen Rotem en Dilsen. En helaas zijn er spijts geleverde inspanningen naar handhaving en infrastructuur te veel verkeersdoden wat door het hele korps betreurd wordt. We hadden deze zo graag willen voorkomen en voelen mee met de families van de slachtoffers.
De algemene criminaliteit blijft binnen de perken. De cijfers volgen de crisis maar zijn zeker niet zo dramatisch. Autodiefstallen, motodiefstallen en diefstallen uit voertuigen zijn beduidend lager, de woninginbraken kunnen wellicht nog onder controle gebracht worden. Er zijn evenwel een paar draaideurcriminelen actief: in en uit het gevang, in en uit het gevang, …