donderdag 2 mei 2013


Politieraad met samenvatting jaaroverzicht 2012


Voorafgaande aan de zitting heeft inspecteur Timothy Bracke de eed afgelegd in handen van de burgemeester voorzitter.

  


In openbare zitting

Goedkeuring verslag politieraad van 01.02.2013
Goedkeuring van de aankoop van 9 ISLP-workstations via raamakkoord: FORCMS-PC-
Goedkeuring van de aankoop van twee wijkvoertuigen via raamcontract DSA 2012 R3 593, post 8B
Goedkeuring van de aankoop van divers kantoormeubilair - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
Goedkeuring van de aankoop van een UPS - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze
Kennisname briefwisseling
Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland


In zitting met gesloten deuren
Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en goedkeuring van de aanwerving van een technisch en logistiek medewerker niveau D binnen het CALog-kader
Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en van de aanwerving van een hoofdinspecteur algemene steundienst, mobiliteitscyclus 2012/05 (reeksn° 1871)