dinsdag 1 april 2008

CCV (commando- en controlevoertuig)

De firma ‘Motorhomes Konings’ Heeft op 22 maart een op maat gemaakt commando- en controlevoertuig afgeleverd aan de politiezone Maasland.
Het voertuig werd door de politiezone geconcipieerd in samenwerking met voornoemde firma met het oog op een goede dienstverlening aan de bevolking.

Het voertuig heeft in essentie een drieledige functie:

Verkeerscontroles
Gebruik voor coördinatie en uitvoeren van verkeerscontroles. Het voertuig is zodanig uitgerust dat zowel alcohol- als drugcontroles volledig afgewerkt kunnen worden op het terrein, op de plaats van controle. Dit voor zowel het
afnemen van de nodige testen als een belangrijk deel van de administratie. Om binnen verschillende dispositieven te kunnen werken, is het voertuig uitgerust met specifieke signalisatie en verlichtingsmogelijkheden.

Mobiel commissariaat
Het voertuig heeft een zodanige indeling dat gebruik gemaakt kan worden van verschillende compartimenten. Er is een onthaalgedeelte waar mensen desgevallend opgevangen kunnen worden of wat dienstig kan zijn als wachtruimte. Een tweede gedeelte kan gebruik voor registratie van klachten of ander politioneel werk. Een derde gedeelte kan gebruikt als communicatiegedeelte. Zo wordt bijvoorbeeld bij calamiteiten, ernstige verkeersongevallen, … een functionele en comfortabele opvang van slachtoffers verzekerd.

Post voor coördinatie en bevelvoering
Bij grote verkeersdiensten en bij Maasoverstromingen of andere catastrofen kan het voertuig dienen als politioneel commandocentrum. Eén ruimte kan dan gebruikt voor briefings, een andere als effectief plannings- en coördinatiecentrum.

Behoudens deze drie functies zijn er natuurlijk nog tal van andere inzetmogelijkheden. Het voertuig kan volledig autonoom werken en beschikt daartoe onder andere over eigen generator, verwarming, sanitair, radiocombinaties, …Grondige controle bij oplevering en de eerste keer ingezet op het terrein