woensdag 28 februari 2007

Bezoek ‘nieuwe’ gemeente- en politieraadsleden aan de politiezone

De 'verse' politie- en gemeenteraadsleden hebben een bezoek gebracht aan de politie. Zij werden ontvangen door de korpschef. Hij gaf een toelichting over hoe de politiehervorming in onze politiezone werd doorgevoerd, welke nieuwe instellingen en diensten gecreëerd werden, hoe de politie Maasland werkt aan kwaliteit en welke resultaten de eerste 5 jaren geboekt werden. Met beperkte financiële middelen (63 euro per inwoner tegenover een landelijk gemiddelde van 110 euro) werd het korps organisatorisch en naar materiaal vernieuwd (ander uniform, digitale radio's, adequate voertuigen, moderne informatica, ...). En met operationele resultaten: zo is bijvoorbeeld het gemiddeld aantal wonininbraken van 25/maand in 2001 gedaald tot 6/maand in 2005!
Na de uiteenzettingen kregen de genodigden een rondleiding in het politiebureel. Inspecteur Guy Van Tiggel gaf een gewaardeerde toelichting bij de voertuigen met inbegrip van de anonieme observatievoertuigen en de 'flitsauto'.
Wenst u met uw vereniging of collega's ook nader kennis te maken met uw politie, neem dan gerust contact met ons op. Onder het voorbehoud dat onze opdrachten het toelaten, bieden wij groepen van ongeveer 20 mensen graag hetzelfde programma aan.