donderdag 18 oktober 2007

OBD: 1.125 € voor het goede doel


Tijdens de open bedrijvendag werd ons cafetaria druk bezocht. Aan democratische prijzen werd drank, koffie, gebak en snacks (Bertho’s frietmobiel) aangeboden. Wij hadden het vaste voornemen om een eventuele opbrengst ter beschikking te stellen van een goed doel binnen de politiezone. Al snel kwamen we terecht bij Sint-Vincentius, aanwezig in beide gemeenten.

De taak die de Sint-Vincentiusvereniging op zich neemt, haar uitgangspunt, bestaat erin de minderbedeelden tegemoet te komen, zonder onderscheid van ras noch godsdienst, en hen zowel morele als concrete, materiële hulp toe te reiken. Als politiedienst kunnen we steeds beroep doen op deze mensen om voor hulpbehoevenden bij te springen, met voedsel, met kledij, voor hulp. Wilt u meer over hen weten: http://www.vincentdepaul.be/
Heeft u weet van mensen die het moeilijk hebben, dan kunt u terecht bij

  • St-Vincentius Maaseik, Hepperstraat 40B, elke donderdag van 8u30 tot 11u30 en iedere derde donderdag van 19 tot 20u00.

  • St-Vincentius Dilsen-Stokkem, Ommersteyn, Verschuylenhof Rotem elke 1ste en 3de woensdag van de maand tussen 9 en 10u00.

Heden werden vertegenwoordigers van de verenigingen uitgenodigd op het commissariaat te Maaseik. In aanwezigheid van de voorzitter van het politiecollege, burgemeester Jan Creemers, en het kerncomité van onze OBD kregen mevrouw May Vos-Deprouw van Dilsen-Stokkem en Jan Exelmans vergezeld van Dr. Vital Goessens van Maaseik 1.125 euro uitgekeerd. Volgens de begrotingssleutel van de politiezone (55 en 45%) werd dat 506 € voor Dilsen-Stokkem en 619 € voor Maaseik.

Al de mensen die ons bezocht en het goede doel gesteund hebben: dank! Het laat ons toe iets terug te doen voor een vrijwilligersorganisatie die met raad en daad mensen bijstaat.