maandag 17 augustus 2015

Brommobielen: rijbewijs of niet?

De bestuurder van een brommobiel dient in het bezit te zijn van een rijbewijs A3 (voor bromfietsen). Tot voor kort was het mogelijk om aan deze verplichting te ontsnappen door brommobielen als “traag voertuig” in te schrijven volgens de definitie in artikel 1§2.15.1 van het Technisch Reglement, namelijk “elk motorvoertuig dat wegens zijn constructie en oorsprong een nominale maximumsnelheid van ten hoogste 40 km/u kan bereiken”.
Aan deze “vrijheid “ is paal en perk gesteld sinds het rijbewijs ook verplicht is voor bestuurders van trage voertuigen. Maar aangezien er aan verworven rechten niet geraakt mag worden, zijn personen die vóór 14 februari 1961 geboren zijn, vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een rijbewijs om een bromfiets klasse B te besturen.

Bron: Via Secura (klik op artikel voor origineel formaat)