dinsdag 20 december 2016

Politieraad 29 december 20u00 Administratief Centrum MaaseikOPENBARE ZITTING
1
Verslag politieraad 27 oktober 2016 - goedkeuring
2
Begroting 2017 ‘gewone & buitengewone dienst’ en meerjarenplanning - goedkeuring
3
Goedkeuring van de uitbreiding van een vast ANPR-systeem in samenwerking met PZ LAMA, volgens awv-opdrachtencentrale vast ANPR netwerk
4
Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekening 2012 - politiezone Maasland
5
Goedkeuring door federaal toezicht - jaarrekening 2013 - politiezone Maasland
6
Openstellen van een vacante betrekking hoodinspecteur algemene steundienst – invulling formatie (herneming)
BESLOTEN ZITTING
7
Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit - arbeidsongeval van 5 juli 2014 - kennisname
8
Aanstelling van 1 inspecteur algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2016/05 - reeksnummer 2821 - kennisname