maandag 20 maart 2017

Dagorde politieraad 21 maart 2017 om 20u00 Administratief Centrum Maaseik, Lekkerstr 10OPENBARE ZITTING

01        Verslag politieraad 29 december 2016 - goedkeuring
02        Ontslag politieraadslid Bours Ellen - kennisname
03        Ontslag politieraadslid Craenen Rita - kennisname
04        Aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven en verkozenverklaring mevrouw Coenen Nicole
05        Aanvullend onderzoek van de geloofsbrieven en verkozenverklaring mevrouw Venken Noëlla
06        Goedkeuring door het federaal toezicht - begrotingswijziging nr. 1 en 2 gewone en buitengewone dienst voor het dienstjaar 2016 - politiezone Maasland - kennisname
07        Goedkeuring door het federaal toezicht - politiebegroting dienstjaar 2017 - politiezone Maasland - kennisname
08        Gezamenlijke aankoop van elektriciteit en aardgas voor de periode 2019-2021 - goedkeuring en aanstelling van Infrax als opdrachtencentrale
09        Aankoop van ICT-materiaal volgens FORCMS raamcontract Smals-BB-001.031/2014, FORCMS-AIT-091-2, 091-1, FORCMS-PC-093-1, 093-3 - goedkeuring
10        Aankoop van 2 interventievoertuigen met politietoebehoren via raamcontract DSA 2016 R3 010 en 007 - goedkeuring
11        Aankoop van een anoniem voertuig - vaststelling opdrachtvoorwaarden, bestek en gunningswijze - goedkeuring
12        Garageverkoop van afgeschreven materiaal aan het personeel politiezone Maasland - goedkeuring
13        Openstellen van een betrekking commissaris van politie - goedkeuring
14        Openstellen van een betrekking inspecteur onthaal - goedkeuring
15        Toelichting korpschef aangaande de werking van het politiekorps - kennisname

BESLOTEN ZITTING

16        Arbeidsongeschiktheid