woensdag 14 maart 2012

Nieuwe commissaris vanuit de eigen politiezone

Luc Bamps promoveert tot commissaris


Sedert 01.01.2012 werd het officierenkorps van PZ MAASLAND uitgebreid met een nieuwe medewerker. De politieraad van 18.10.2011 besliste, na kennisname van de selectieprocedure en het verslag van de jury tot de aanwerving van de heer Luc BAMPS als commissaris van politie. Hierdoor groeit hij op verdiende wijze door van hoofdinspecteur naar commissaris.

Luc Bamps startte zijn politiecarrière als lid van het gemeentelijk politiekorps Stad Maaseik op 1 september 1994, waar hij ruime ervaring op deed als wijk- en interventieagent. Op 01.04.2011 werd betrokkene bevorderd in de graad van hoofdinspecteur. Bij de oprichting van politiezone Maasland op 1 januari 2002, werd betrokkene tewerkgesteld als teamchef bij de dienst lokale opsporingen. Behalve het uitvoeren van diverse gerechtelijke onderzoeken was betrokkene bovendien één van de recherche-aanspreekpunten voor het gehele grondgebied “Dilsen-Stokkem en Maaseik ”

In zijn nieuwe taakomschrijving zal commissaris Bamps Luc in de toekomst functioneren als diensthoofd van de gespecialiseerde diensten: Verkeer - Jeugd en Sociale politie en lokale opsporingen. Hierin volgt hij commissaris Steve Provost op welke de nieuwe beleidsofficier van de zone wordt.