donderdag 15 maart 2012

alcohol-, drugs- en snelheidscontroles in héél Limburg!


De SLim-weekendcontroles

Alcohol, drugs en snelheid vormen nog steeds de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Verkeerscijfers wijzen uit dat alcoholgerelateerde verkeersongevallen met lichamelijk letsel zich vooral voordoen in de weekendnachten. Weekendongevallen blijken bovendien aanzienlijk ernstiger dan verkeersongevallen tijdens de rest van de week.

Vandaar de SLim-acties: ‘SLim’ staat voor ‘Safe Limburg’. SLim-acties zijn gecombineerde verkeersacties gericht op het rijden onder invloed van alcohol, drugs en te hoge snelheid. Deze acties vinden élk weekend plaats, het hele jaar door in minstens 4 politiezones van de Provincie Limburg (streefdoel). In het weekend van 23, 24, 25 en 26 maart 2012 zullen alle 17 lokale politiekorpsen en de WegPolitie Limburg in heel de provincie acties houden!

Dat SLim werkt merken we in de cijfers: in 2011 werden 34.990 alcoholtesten afgenomen. Daarvan bleek 3% positief – dat is een daling ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien (nl. 4%). Maar het aantal bestuurders die zwaar onder invloed zijn (> 0,8 promille) blijft nog altijd zeer hoog met 62%. Van de 117781 gecontroleerde voertuigen op snelheid, reden er 7% te snel. Dat is een procent meer dan het jaar voordien.

Naar aanleiding van de weekendongevallen werden 2080 personen onderworpen aan een ademtest. 385 personen testten positief, dus 19% of bijna 1 op 5 bestuurders betrokken bij een ongeval in het weekend heeft te veel gedronken! In 2011 betreurden we maar liefst 27 weekenddoden. Dat zijn er weliswaar minder dan vorig jaar maar toch nog steeds 27 te veel. De SLim-weekendcontroles blijven dus nodig!

Nog altijd rijden te veel mensen te snel of onder invloed van alcohol of drugs omdat men overtuigd is van de eigen rijvaardigheid én omdat men meent dat weinig of niet gecontroleerd wordt in het weekend.

Ook dit jaar hebben provincie, parketten, burgemeesters, korpschefs van de lokale politie, directeurs-coördinator van de federale politie en WegPolitie Limburg afgesproken om in twee weekends grootscheepse alcohol-, drugs- en snelheidscontroles te laten plaatsvinden in de provincie Limburg onder de noemer SLim. Het eerste grootscheepse gemeenschappelijk actieweekend vindt dus komend weekend plaats. Het tweede gemeenschappelijk actieweekend zal in het najaar plaats vinden.

Eerste groot SLim-controleweekend op 23, 24, 25, 26 maart 2012

Het eerste groot controleweekend van 2012 zal plaatsvinden in het weekend van 23 tot 26 maart 2012. Dat wil zeggen dat er in dat weekend, tussen vrijdagavond 22.00u en maandagmorgen 06.00u, gecombineerde alcohol‑, drugs- en snelheidscontroles zullen gehouden worden door de Limburgse lokale politiezones op lokale en gewestwegen en door de WegPolitie Limburg op de autosnelwegen.