woensdag 5 juni 2013


Hinderlijk parkeren op parkeerplaatsen voor personen met een handicap (extra in de kijker van 10 tot 30.06)


Van 10 tot 30 juni leggen we met extra toezichten de klemtoon op het asociaal verkeersgedrag van de
weggebruiker t.o.v. personen met een handicap.
Er kunnen ter zake twee soorten van strafbaar gedrag onderscheiden worden :
 Enerzijds zijn er de bestuurders die, zonder houder te zijn van een parkeerkaart voor
personen met een handicap, hun voertuig toch parkeren op een dergelijke plaats en zich
dus schuldig maken aan een inbreuk op de Wegcode.
 Anderzijds zijn er de bestuurders die onrechtmatig gebruik maken van een dergelijke
parkeerkaart. Deze kaart mag enkel gebruikt worden indien de titularis ervan het
voertuig zelf bestuurt of vervoerd wordt in het geparkeerde voertuig. Het is ook vooral aan
deze bestuurders dat extra aandacht zal gegeven worden.

graag duidelijk zichtbaar!