vrijdag 1 februari 2013


Installatie nieuwe politieraad PZ Maasland 

In openbare zitting
 

 


 
 
 
1.       Mededeling inzake de geldigverklaring van de verkiezingen van de effectieve leden en de opvolgers van de politieraad
2.       Nazicht en geldigverklaring van de geloofsbrieven
3.       Eedaflegging en aanstelling van de politieraadsleden
4.       Vaststelling van de ranglijst van de politieraadsleden
5.       Huishoudelijk reglement van de politieraad
6.       Toekenning van presentiegelden
7.       Berekening van de presentiegelden door het Sociaal Secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI)
8.       Kennisname van de goedkeuring van het verslag van de politieraad van 18.12.2012
9.       Delegatiebevoegdheid aankoopprocedure
10.    Kennisname briefwisseling


Het jongste politieraadslid ...


... publieke belangstelling