woensdag 28 april 2010

Politieraad 27 april 2010

...

In openbare zitting
1. Kennisname van het ontslag als politieraadslid van mevrouw Rosette Dupont
2. Eedaflegging en installatie van de heer Ludo Vanstreels als lid van de politieraad
3. Aankoop van meubilair voor de diensten ICT, recherche en verkeer
4. Openstellen van een vacante betrekking HINP n.a.v. de nakende mutatie van hoofdinspecteur Eddy Aerden
5. Toelichting door de korpschef m.b.t. de rapportering betreffende de werking van de lokale politie Maasland over het werkjaar 2009. Er lag een nadruk op de problemen die ontstaan door het niet invullen van de personeelsformatie. Niettegenstaande de voorkomende onderbezetting werd toch goed politiewerk geleverd. De mensen in het korps blijven in de geest van samenwerking de schouders onder een goede dienstverlening aan de burger blijven zetten. Iedere vaststelling is er één te veel, iedereen gaat er voor om ze te voorkomen! Voor een overzicht van de presentatie, klik [hier]

In zitting met gesloten deuren
6. Pensionering van de heer Dello die de politiezone ondersteunde op vlak van onderhoud en herstellingen in eigen beheer, altijd ten dienste van onze medewerkers om het werken binnen de politie goed te laten verlopen
7. Aanvraag tot pensionering van hoofdinspecteur Neyens M, verantwoordelijke voor het wijkgebied Maaseik
8. Benoeming in de graad van aanstelling van de hoofdinspecteur Matthy Vangrimbergen en Mathieu Neyens. Een mooie erkenning van hun inzet, dikke proficiat!
9. Benoeming van Peter Leurs in het administratief en logistiek kader van de lokale politie, mede verantwoordelijk voor de ondersteuning van het ICT-gebeuren binnen de politiezone
10. Kennisgeving van de selectieprocedures, verslag van de jury en van de aanwerving van
- Tielens Raf als inspecteur Recherche
- Govaers Alexander hoofdinspecteur Recherche
- Wins Jimmy inspecteur Verkeer
- Simons Eric hoofdinspecteur Wijk
- Ramaekers Bart hoofdinspecteur Wijk
- Stockmans Serge hoofdinspecteur Onthaal
- Coremans Kris inspecteur Algemene Steun
- Rutten Stefan inspecteur Algemene Steun
- Heusen Angelo inspecteur Algemene Steun