vrijdag 23 april 2010

Zelf cannabis kweken: lucratief… of toch niet echt?

...Steeds vaker stuit de politie op cannabisplantages in woningen. Afgelopen jaar (2009) werden in het arrondissement Tongeren 74 cannabisplantages opgerold, waarvan 20 alleen al in de politiezone Maasland. Ruim 10.000 planten werden door ons vernietigd, goed voor een straatwaarde van ongeveer € 2.000.000,-.

Op het eerste zicht lijkt het opzetten van een kleine plantage in de kelder of op de zolder van uw woning bijzonder lucratief. Men spreekt soms van opbrengsten van 10.000 euro per oogst. Maar de realiteit is vaak anders. De benodigde materialen voor een plantage koopt men aan in een “growshop”, dit zijn –in Nederland- legale bedrijven die alle benodigde materialen kunnen aanleveren. Heel vaak gaat achter de gevel van een growshop echter een georganiseerde criminele bende schuil. Wij stellen vaak vast dat mensen met schulden een plantage opzetten om op korte termijn uit de armoede te komen. Het opzetten van een plantage kost echter al gauw 10-15.000€. De growshop biedt dan aan de nodige materialen te leveren op voorwaarde dat de opbrengst van de eerste twee oogsten integraal naar hen gaat. Dus pas na een half jaar begint men zelf “winst” te maken, als uw volgende oogst niet gestolen wordt tenminste. De criminele organisaties deinzen er immers niet voor terug met zwaar geweld (afpersing, bedreigingen, wapenvertoon) uw planten te komen stelen. De winst alweer gaan vliegen… en u blijft met schulden zitten bij de criminele organisatie. Zo geraakt u steeds dieper in de problemen.Bovendien is de kans dat uw plantage door de politie ontdekt wordt bijzonder groot. Een cannabisplantage kan men immers nooit volledig verborgen houden voor de buitenwereld. Zo is er bijvoorbeeld steeds geur- en lawaaihinder, u dient elektriciteit te stelen, er is een zeer groot risico op brand, kans op Co-vergiftiging, … kortom er zijn ontzettend veel risico’s verbonden aan een cannabisplantage. Wanneer een plantage ontdekt wordt, krijgt dit uiteraard ook een gerechtelijk staartje. Op het telen van drugs staan gevangenisstraffen tot 5 jaar en/of geldboetes tot 100.000 € en verbeurdverklaring van alle goederen die met de plantage te maken hebben (bvb uw woning, uw voertuig,…).

Ten slotte wensen wij tevens te wijzen op het gevaar van het gebruik van cannabis. Vroeger dacht men dat het roken van een jointje geen kwaad kon, doch recente studies tonen aan dat de gevolgen van marihuana of hasj veel ernstiger zijn dan men dacht en dit zowel op korte (verminderde aandacht, kans op verkeersongevallen,…) als op lange termijn (verslaving, kankerverwekkend). Zoek dus tijdig hulp wanneer u in aanraking komt met drugs.

Bezin dus eer ge begint…

Noot:
Voor hulp bij drugprobleem: CAD Limburg, Luikersteenweg 134, 3500 Hasselt, Tel: 011/27 42 98
Voor hulp bij schulden: neem contact met uw plaatselijke OCMW-dienst
Voor andere info: Politiezone Maasland, Maastrichtersteenweg 21, 3680 Maaseik, Tel: 089/ 56 92 11 of Nieuwstraat 32, 3650 Dilsen-Stokkem, Tel: 089/ 79 09 00