dinsdag 10 juni 2014

Deze maand gericht toezicht op gebruik (of misbruik) van minder-validenkaart

FEIT
INBREUK
REACTIE POLITIEzonder kaart op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OIkaarthouder vergeet kaart te plaatsen op gehandicaptenplaats
Art 27bisKB 01/12/1975
OImet kaart op gehandicaptenplaats, titularis niet aanwezig
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OI + terugsturen kaart FODmet vervallen kaart op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OI + terugsturen kaart FODmet kaart overledene op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975
OI + terugsturen kaart FODmet nagemaakte/gekopieerde kaart op gehandicaptenplaats
Art 25.1.14 KB 01/12/1975 + SWB Art 193-196 en 197 (schriftvervalsing + gebruik vals stuk) -
gerechtelijk PV / IBN kaart (ne varietur) - politie verwittigt FOD (bij medeplichtigheid titularis)met kaart in betalende zone, titularis niet aanwezig
Art 27.3.1.1 KB 01/12/1975
terugsturen kaart FOD - retributiereglementeringmet nagemaakte/gekopieerde kaart in betalende zone
Art 27.3.1.1 KB 01/12/1975 - SWB Art 193-196 en 197 (schriftvervalsing + gebruik vals stuk) - parkeerbedrijf als benadeelde vermelden in PV
gerechtelijk PV / IBN kaart (ne varietur)  ( wielklem ) retributiereglementeringkaart onvoldoende zichtbaar achter voorruit
afhankelijk van resultaat nazicht
uitnodiging bureel voor nazichtnagemaakte/gekopieerde kaart bij routinecontrole
SWB Art 193-196 (schriftvervalsing)
gerechtelijk PV / IBN kaart (ne varietur) - politie verwittigt FOD (bij medeplichtigheid titularis)zonder kaart in betalende zone
Art 27.3.1.1 KB 01/12/1975
retributiereglementering