dinsdag 23 december 2014

Politieraad 23.12.2015 - Administratief Centrum Maaseik

Verslag politieraad van 21 oktober 2014 - goedkeuring
Politiebegrotingswijziging nr. 1 en 2 Politiezone Maasland dienstjaar 2014 - goedkeuring door federaal toezicht - kennisname
Begrotingswijziging dienstjaar 2014, nummer 3 - goedkeuring
Begroting 2015 ‘gewone dienst & buitengewone dienst’ en meerjarenplanning 2015-2017 - goedkeuring
Artikel 1.-
De raad stelt de begroting vast van de politiezone voor het jaar 2015 ‘Politiebegroting dienstjaar 2015 gewone dienst’, die navolgende uitslag vertoont:
-
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2014 (boni)
663.263,22
-
Ontvangsten van het eigen dienstjaar:
6.908.366,78
-
Uitgaven van het eigen dienstjaar:
6.997.500,00
-
Ontvangsten vorige jaren:
8.830,00
-
Uitgaven vorige jaren:
359.020,00
-
Ontvangsten overboekingen
00,00
-
Uitgaven overboekingen
223.940,00
-
Geraamd begrotingsresultaat 2015
-663.263,22
-
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2015
00,00


Artikel 2.-
De raad stelt de begroting vast van de politiezone voor het jaar 2015 ‘Politiebegroting dienstjaar 2015 buitengewone dienst’, die navolgende uitslag vertoont: 
-
Ontvangsten van het eigen dienstjaar: 
00,00
-
Uitgaven van het eigen dienstjaar:
223.940,00
-
Ontvangsten vorige jaren:
00,00
-
Uitgaven vorige jaren:
00,00
-
Ontvangsten overboekingen
223.940,00
-
Uitgaven overboekingen
00,00
-
Geraamd alg. begrotingsresultaat 2015 
00,00

Goedkeuring van de aankoop van een vast ANPR-systeem aan de grensovergang Pater Sangers brug volgens awv-Opdrachtencentrale vast ANPR netwerk
Openstellen van twee vacante betrekkingen inspecteur algemene steundienst - goedkeuring

Openstellen van een betrekking niveau B binnen het CALog-kader - goedkeuring