dinsdag 24 maart 2009

Politieraad 24 maart 2009 - 20u00


In openbare zitting

1. Kennisname van het ontslag van een politieraadslid, kennisname aanduiding opvolger, eedaflegging en installatie van de heer Jan Geuskens als lid van de politieraad
2. Goedkeuring verslag politieraad van 16.12.2008
3. Goedkeuring aankoop systeem mobiele telefonie
4. Goedkeuring aankoop van twee ademanalysekoffers volgens raamcontract, goedkeuring huur kopieertoestellen volgens raamcontract, goedkeuring aankoop van Livescan eveneens volgens raamcontract
5. Openstellen van een vacante betrekking niveau C binnen het CALog-kader
6. Bekrachtiging van de vacantverklaring van een contractuele, tijdelijke deeltijdse administratief medewerker niveau D in vervangingscontract
7. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie: de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012
8. Provincie Limburg – 10° Directie Federale Taken en Lokale Besturen: het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Maaseik van 27 oktober 2008 betreffende de wijziging van het bedrag van de gemeentelijke dotatie voor de politiebegroting van de politiezone Maasland
9. Provincie Limburg – 10° Directie Federale Taken en Lokale Besturen: het federaal toezicht, goedkeuring van de politiebegroting van de meergemeentepolitiezone Dilsen-Stokkem – Maaseik voor het dienstjaar 2009
10. Agentschap voor Binnenlands Bestuur – Afdeling Limburg: de goedkeuring politiebegroting dienstjaar 2009 van de meergemeentepolitiezone Dilsen-Stokkem – Maaseik
11. Kennisname van het jaarverslag 2008

In zitting met gesloten deuren

12. Benoeming van bepaalde personeelsleden van het administratief en logistiek kader van de lokale politie en toekenning van graden en loonschalen aan die personeelsleden
13. Kennisgeving van de selectieprocedure, verslag van de jury en goedkeuring van de aanwerving van een technisch en logistiek medewerker niveau D binnen het CALog-kader, van twee inspecteurs van politie, algemene steundienst (ASD), van een commissaris van politie