dinsdag 22 september 2009

...

Als politiezone proberen wij steeds om op een correcte wijze om te gaan met informatie, naar u als lezer in het algemeen en naar de pers in het bijzonder. Wij hopen op eenzelfde bejegening wanneer wij zelf het voorwerp van nieuws zouden uitmaken.

Familie, vrienden en collega's zijn diep geschokt door het schielijk overlijden van een dierbare collega. De uitdrukkelijke wens van de overledene, van zijn familie en van het korps werd door een aantal kranten niet gerespecteerd. Het is een gemis aan seriniteit. De verstrekte informatie is daarenboven onjuist. De rouwenden zijn getart in en met hun verdriet.

Wij willen alsnog respectvol een gepast stilzwijgen in acht nemen.
Vanaf 20 oktober 2009 zullen wij de activiteiten op de blog hervatten.

...