dinsdag 27 oktober 2015

Agenda politieraad 27.10.2015 om 20u00Agenda:


Eedaflegging van de nieuwe medewerkers van de politiezone.

Onder ruime belangstelling van de collega’s hebben An, Lesley, Michael en Maikel de eed afgelegd als lid van de politiezone Maasland. Dikke proficiat!

OPENBARE ZITTING
  1. Verslag politieraad 16 juni 2015 - goedkeuring
  2. Begrotingswijziging 2015, nr 1 & 2: bespreking en vastlegging - goedkeuring
  3. Goedkeuring gemeenteraadsbesluit Dilsen-Stokkem van 12 januari 2015 door Gouverneur - kennisname
  4. Goedkeuring gemeenteraadsbesluit Maaseik van 27 april 2015 door Gouverneur - kennisname
  5. Jaarrekening dienstjaar 2010 - Goedkeuring door het federaal toezicht - kennisname
  6. Dagvaarding door Regie der Gebouwen - kennisname
  7. Toekomstplannen politiezone Maasland en politiezone Midlim - toelichting

BESLOTEN ZITTING
  1. Vaststelling vergoeding blijvende invaliditeit na arbeidsongeval
  2. Oppensioenstelling van een commissaris - kennisname
  3. Oppensioenstelling van administratief medewerker - kennisname