maandag 15 juni 2015

Agenda politieraad 16.06.2015 - 20u00 - Administratief Centrum Maaseik


  1. Verslag politieraad 28 april 2015 - goedkeuring
  2. Dienstjaarrekening 2010 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
  3. Dienstjaarrekening 2011 Politiezone Maasland - vaststelling en goedkeuring van de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening
  4. Aankoop van 35 draagbare radioposten met toebehoren via raamcontract A.S.T.R.I.D. CD-MP-OO-40 - goedkeuring
  5. Aankoop van 8 ISLP Workstations, 2 APN Workstations en toebehoren volgens FORCMS raamcontract FORCMS-PC-073, FORCMS-PC-078-1 en FORCMS-PC-078-2 - goedkeuring
  6. Retributiereglement voor het vangen, het verzorgen en het hoeden van rondzwervende, verloren of achtergelaten honden - goedkeuring
  7. Aanwerving van een hoofdinspecteur algemene steundienst - mobiliteitscyclus 2015-01, reeksn° 1871 - kennisname
  8. Rapportering door de korpschef betreffende de werking van politiezone Maasland - kennisname

Het jaarverslag van 2014 is ter beschikking op de website. Voor de geïnteresseerden: veel leesplezier!
De link naar dit document op de website: http://www.politie-maasland.be/jaarverslag.html